De letters T.R.E.C. staan voor de Franse afkorting "Techniques de Randonnée Equestre de Competition". De meest landen hanteren deze naam, omdat de sport een Franse uitvinding is. De oorsprong van deze wedstrijdsport is een bekwaamheidstest voor ruitertoeristen, waardoor ze overal paarden konden huren om trektochten te maken. Een soort van ruiterbewijs maar dan veel uitgebreider!

T.R.E.C. bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen, welke de capaciteit van ruiter en paard test onder de omstandigheden die voor kunnen komen bij

het rijden van buitenritten. Het lijkt het meest op een combinatie van endurance, trail en cross country. De hele wedstrijd moet met dezelfde basisuitrusting gereden worden (exclusief de bepakking en springbescherming) Voor alle onderdelen tesamen worden punten toegekend, waarbij dmv van strafpunten alle foutjes worden bestraft. Degene met de meest punten over, wint de wedstrijd.

 Het eerste onderdeel is een "Parcours d'Orientation et de Régularité". Dit is een oriëntatieparcours die vanaf kaart,  met vastgestelde snelheden per traject en met de nodige bepakking gereden wordt. De P.O.R. duurt tussen de 2 en  4 uur. De ruiter krijgt een vastgestelde tijd de kans om het parcours over te tekenen in zijn kaart. De totale afstand  ligt doorgaans tussen de 12 en 30 km en is onderverdeeld in trajecten met controlepunten. Elk traject wordt met  een vastgesteld tempo gereden en elke minuut meer of minder dan de optimale tijd wordt bestraft met 1 strafpunt  per minuut. De snelheden variëren van 6 tot 12 km p/u. Verder krijg je strafpunten voor bv gemiste  controlepunten. Binnen deze vereniging worden één- en tweedaagse wedstrijden georganiseerd. Met basis trec wordt bedoelt dat de regels van de originele trec zoveel mogelijk worden gerespecteerd, maar deze soepeler worden toegepast. Ook zal er bij de basis trec afgeweken kunnen worden van de standaard regels. Bijvoorbeeld, een deel van de PTV kan geïntegreerd worden in de POR, een aangepaste bepakking of minder hindernissen. Het een en ander zal duidelijk in de vraagprogramma's vermeld worden. Basis trec is ideaal voor de beginnende trec ruiter!

 Het tweede onderdeel is een gangen beheersingstest: "Maîtrise des Allures". Hierbij gaat het erom dat het paard zo  langzaam mogelijk galoppeert en zo snel mogelijk stapt. In een baan van doorgaans 100 of 150 meter lang wordt  deze test afgelegd. Het buiten de baan komen of een andere gang laten zien is gelijk verlies van alle M.A. punten!  Via een tabel worden de punten uitgerekend.

 

 

Het derde en spectaculairste onderdeel is de "Parcours 


Ergens onderdoor of overheen rijden, hekken openen en sluiten.
en Terrain Varié": een terreinparcours met hindernissen. Voor elke goed genomen hindernis van de P.T.V. kan de ruiter maximaal 10 punten verdienen, afhankelijk van het aantal pogingen, stijl, tijd, etc. Een niet genomen hindernis levert dus geen

 punten op, maar men wordt niet gediskwalificeerd, hetgeen de sport dus breed toegankelijk maakt (dit in tegenstelling tot de eventing of springsport). De moeilijkheid ligt vaak in de combinatie van snelle en trage hindernissen. Het hele parcours kan bestaan uit de volgende hindernissen:

  • Smalle doorgangen, labyrint met moeilijke wendingen dmv palen op de grond. Aanstoten, wegrollen of er overheen stappen kost punten.
  • Helling op en/of af, onder de man of aan de hand, trappen, etc.
  • Springen over bomen, bezembakken, slootjes, op -en afsprongen.
  • Op en/of afstijgen, halthouden, afstijgen en enkele meters van het paard aflopen zonder dat deze wegloopt.
  • Over of door water, trailer in en uit, slalom eventueel bemoeilijkt door dit heuvel op of af te doen.

Niet alleen de hindernis overwinnen maar vooral het gemak waarmee de hindernis wordt overwonnen is belangrijk.

De regels zijn nader uitgewerkt in het Basis-Trec Nederland reglement..

 Klik hier voor introductiefilmje basis trec

Klik hier voor filmpje basis TREC Mansour