Een rally is een buitenrit, waarbij gemarkeerde plekken te paard gevonden moeten worden. Er is geen voorgeschreven snelheid, wel een maximale tijd. Bij het uitzetten wordt gerekend met een gemiddelde snelheid van ca 5 km/uur (daarbij wordt dus geen rekening gehouden met zoek-tijd).

In een “maproom” neemt de deelnemer de gemarkeerde plekken over van een moederkaart op zijn eigen kaart (die door de organisator verstrekt wordt). Het paard hoeft daarbij niet reeds startklaar te staan; de tijd ‘loopt’ echter al wel, dus opzadelen ná het intekenen gaat van de tijd die overblijft om te rijden af.

Op de gemarkeerde plekken moet een bordje met daarop een cijfer of letter gevonden worden; dat noteert de deelnemer op zijn antwoordblad. Maar let op, er zijn ook “instink-bordjes”! Dit betekent dus dat er heel precies ingetekend moet worden.

Daarnaast krijgt de deelnemer een blad met foto’s, welke corresponderen met cirkels die op de moederkaart staan. In die cirkels dienen de plekken gevonden te worden waar de fotograaf stond toen hij de foto’s maakte. Ook hier weer een bordje met een cijfer of letter wat op het antwoordblad genoteerd moet worden, en ook hierbij weer “instink-bordjes”.

De juiste cijfers of letters leveren punten op, onjuiste cijfers of letters kosten punten.

Niet alle gemarkeerde of fotoplekken hoeven gezocht te worden; slaat men een of meerdere plekken over, dan krijgt men geen punten, maar verliest er ook geen. Tijdsoverschrijding kost wel punten.

Verder krijgt de deelnemer een gesloten enveloppe met daarin vragen, die over alles kunnen gaan (algemene kennis, bijzonderheden over het gebied, actualiteiten, etc). Hiermee zijn extra punten te verdienen of te verliezen. Wordt de envelop nog gesloten weer ingeleverd, dan heeft dit geen effect op de score. Wordt de envelop echter wel geopend, maar de vragen niet beantwoord, dan wordt dit als onjuiste antwoorden gerekend (en dan kost het dus punten).

Tijdens de tocht kan een pauze voorkomen (tijd wordt dan gestopt). Daar, of na de finish, kan de organisator nog een aantal oefeningen vragen die bijvoorbeeld behendigheid van ruiter en/of combinatie vereisen. Hiermee kunnen ook punten verdiend worden. Aldus krijgt iedereen een score en ontstaat er een ranking.

Iedere organisator is vrij in de samenstelling van zijn evenement. In het vraagprogramma / evenement-informatie zijn de algemene rally reglementen nader uitgewerkt.